thumbnail - Cơ bản về khoa học máy tính – Hệ thống

Cơ bản về khoa học máy tính – Hệ thống

Hệ thống máy tính là một dạng tích hợp của các thành phần khác nhau hoạt động cùng nhau để đưa ra kết quả mong muốn. Nó có các thành phần khác nhau và mỗi hoạt động cho một mục đích cụ thể; tuy nhiên, chúng tạo ra một kết quả chung theo yêu cầu của người dùng.

Các thành phần của hệ thống máy tính: Bây giờ chúng ta hãy hiểu các thành phần cơ bản sau đây của một hệ thống máy tính.

- Phần cứng

- Phần mềm

- Humanware (thành phần con người, là kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất biểu hiện về mặt con người của công nghệ)

- Chương trình cơ sở

- Bridgeware

Cơ bản về khoa học máy tính – Hệ thống 

Phần cứng

Các thành phần vật lý gọi chung là phần cứng của một hệ thống máy tính. Phần cứng bao gồm các thiết bị hỗ trợ trong hệ thống làm việc của máy tính.

Sau đây là các loại thành phần phần cứng khác nhau (có các chức năng cụ thể):

- Màn hình - hiển thị (trực quan) kết quả.

- CPU - Bộ xử lý trung tâm điều khiển các chức năng của máy tính và truyền dữ liệu.

- Bo mạch chủ - Chủ yếu phải chịu trách nhiệm thiết lập giao tiếp giữa các thành phần và truyền thông tin.

- RAM - Đây là Bộ nhớ Truy cập Ngẫu nhiên và chịu trách nhiệm lưu trữ các chương trình hiện đang chạy và cũng lưu trữ dữ liệu tạm thời.

- Ổ đĩa cứng - Nó là một thiết bị lưu trữ bộ nhớ vĩnh viễn.

- Ổ đĩa mềm - Nó hầu như không được sử dụng trong thời gian gần đây.

- Đĩa quang - Nó là một thiết bị cũng lưu trữ dữ liệu. Ví dụ: CD, DVD, v.v.

- Thiết bị đầu vào và đầu ra

Bảng sau liệt kê phân loại thiết bị đầu vào và đầu ra

Thiết bị đầu vào

Thiết bị đầu ra

Thiết bị đầu vào

Thiết bị đầu ra

Chuột

Màn hình

Microphone

Loa

Bàn phím

Máy in

Camera

Tai nghe

Scanner

Máy chiếu

Trackball

Monitor

Touchpad

Máy vẽ (plotter)

Joystick

Monitor

Phần mềm

Các thành phần phần cứng chỉ có thể hoạt động khi các thành phần phần mềm được thêm vào hệ thống máy tính. Phần mềm là một chương trình thực hiện các lệnh khác nhau do người dùng đưa ra.

Phần mềm là một phần vô hình của phần cứng và kiểm soát trình tự hoạt động.

Các loại phần mềm

Tùy thuộc vào các tính năng và chức năng cơ bản, phần mềm có thể được phân loại thành:

- Hệ điều hành (OS)

- Phần mềm ứng dụng (AS)

- Phần mềm trợ năng điện tử

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận ngắn gọn về các thành phần phần mềm.

Hệ điều hành

Phần mềm này giúp tải chương trình cơ bản một cách tự động ngay khi khởi động máy tính. Sau đây là các loại hệ điều hành chính.

Hệ điều hành

Ví dụ

Microsoft Windows

XP, Vista...

Mac OS X

Panther, Cheetah, Snow leopard…

Linux

Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix…

Phần mềm ứng dụng

Phần mềm, có thể được sử dụng trên hệ điều hành đã cài đặt, được gọi là phần mềm ứng dụng. Sau đây là những ví dụ quan trọng về phần mềm ứng dụng.

Phần mềm ứng dụng

Ví dụ

Các chương trình văn phòng

Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice…

Trình duyệt web

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari…

Phần mềm diệt virus

Bkav Pro, Norton, McAfee, Quick Heal, Avira, Kaspersky…

Phần mềm trợ năng điện tử (E-accessibility)

Phần mềm E-accessibility cấu thành các tiện ích bổ sung cho người dùng như:

- Phần mềm nhận dạng giọng nói.

- Đọc màn hình.

- Công cụ phóng đại.

- Bàn phím ảo.

- Trò chơi điện tử.

- Phần mềm học tập.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác