thumbnail - Có thể kiểm duyệt mọi bình luận trên mạng xã hội không? Trung Quốc sẽ làm như vậy đấy!
Vũ Đức Hồng
Hà Nội

Có thể kiểm duyệt mọi bình luận trên mạng xã hội không? Trung Quốc sẽ làm như vậy đấy!

Mạng xã hội cả tỉ người dùng nhưng nằm trong lòng bàn tay ta, có gì mà không quản được?

Theo South China Morning Post (SCMP), nhiều khả năng các nền tảng mạng xã hội phải xem xét mọi bình luận của người dùng trước khi cho nó hiển thị.

Cơ quan quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cuối tuần trước công bố dự thảo một quy định mới, trong đó yêu cầu các nền tảng Internet tuyển dụng đội ngũ kiểm duyệt nội dung “tương xứng với quy mô của dịch vụ” để xem xét mọi bình luận của người dùng và lọc ra các bình luận “độc hại” trước khi cho chúng hiển thị công khai.

Có thể kiểm duyệt mọi bình luận trên mạng xã hội không? Trung Quốc sẽ làm như vậy đấy! 

Tất cả các loại bình luận, gồm cả bài viết gốc, phản hồi, bình luận theo thời gian thực xuất hiện bên cạnh mỗi video đều phải kiểm duyệt.

Dự thảo nhắm đến điều chỉnh các KOL thận trọng hơn về nội dung họ đăng tải bằng cách yêu cầu mỗi cá nhân hay pháp nhân đăng bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm cho bình luận của những người khác trên bài viết của mình.

Dự thảo đang được lấy ý kiến đến ngày 1/7 tới đây.

Các nền tảng mạng xã hội chưa có phản hồi gì nhưng khả năng sẽ phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý. Về mặt kỹ thuật thì không phải là không thể kiểm duyệt được theo yêu cầu như vậy, nhưng vấn đề là sẽ phải tốn chi phí rất lớn về chi phí vận hành, đội ngũ kiểm duyệt.

Nếu được thông qua, đây có thể coi là quy định kiểm duyệt tuyệt đối gắt gao nhất thế giới, nó cũng sẽ điều chỉnh thái độ của người dùng mạng xã hội, không thể tùy tiện nói gì thì nói trên thế giới ảo, dẹp được nạn anh hùng bàn phím, tay nhanh hơn não.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác