thumbnail - Con chip lập kỷ lục truyền 184 petabit dữ liệu mỗi giây
Trường Sơn
Hà Nội

Con chip lập kỷ lục truyền 184 petabit dữ liệu mỗi giây

Một con chip máy tính lập kỷ lục truyền 1,84 petabyte dữ liệu mỗi giây qua sợi cáp quang trên quãng đường gần 8 km.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác