thumbnail - Cộng đồng nghệ thuật kêu gọi tẩy chay AI vẽ tranh
Viễn Đông
Hà Nội

Cộng đồng nghệ thuật kêu gọi tẩy chay AI vẽ tranh

Nhiều nền tảng và cộng đồng nghệ thuật đã kêu gọi "cấm cửa" những tác phẩm do các AI như Dall-E 2 hay Midjourney tạo ra. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác