thumbnail - Cuộc sống người dân Trung Quốc vẫn bị kiểm tỏa vì mã y tế, tiêm vắc xin
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Cuộc sống người dân Trung Quốc vẫn bị kiểm tỏa vì mã y tế, tiêm vắc xin

Mã y tế, lịch sử tiêm vắc xin Covid-19 và xét nghiệm vẫn là những quy định bắt buộc quyết định hoạt động di chuyển của người dân Trung Quốc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác