thumbnail - Đại biểu Quốc hội hiến kế ngăn đầu cơ trong đấu giá biển số xe ô tô
Quốc Cường
Hà Nội

Đại biểu Quốc hội hiến kế ngăn đầu cơ trong đấu giá biển số xe ô tô

Các đại biểu đề nghị thu thuế khi chuyển nhượng; quy định chỉ 3-6 tháng khi trúng đấu giá xong phải gắn biển số vào xe... để tránh đầu cơ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác