thumbnail - Đại biểu Quốc hội: Kết luận thanh tra chậm 1-6 năm, chế tài nào xử lý?
Viễn Đông
Hà Nội

Đại biểu Quốc hội: Kết luận thanh tra chậm 1-6 năm, chế tài nào xử lý?

Các ĐBQH đề nghị dự thảo Luật nên quy định rõ tỷ lệ được trích lại sau thanh tra để đảm bảo tính rõ ràng, thống nhất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác