thumbnail - Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng tự mình rời xa quần chúng
Duy Tân
Hà Nội

Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng tự mình rời xa quần chúng

Trong mắt quần chúng, những đảng viên tự ý bỏ Đảng, là đang tự mình rời xa quần chúng, họ được nhắc đến như những “đảng viên mất chất”!
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác