thumbnail - ĐH ưu tiên xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ nội ế ẩm, có phi lý?
Trường Sơn
Hà Nội

ĐH ưu tiên xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ nội ế ẩm, có phi lý?

GDVN- Nên xem chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học nhằm tạo sự công bằng cho các thí sinh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác