thumbnail - Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga Ukraine ngày 22/10
Diệu Thúy
Hà Nội

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga Ukraine ngày 22/10

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 22/10/2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác