thumbnail - Độ không tuyệt đối đáng sợ như thế nào? Nó có thực sự đóng băng ánh sáng?
Chíp
Hà Nội

Độ không tuyệt đối đáng sợ như thế nào? Nó có thực sự đóng băng ánh sáng?

Một số thuật ngữ trong vật lý hoàn toàn khác với những gì chúng ta hiểu theo nghĩa đen. Ví dụ, chúng ta đã học một số khái niệm về nhiệt độ, trong đó hầu hết mọi người nghĩ rằng cái gọi là độ không tuyệt đối của chúng ta là 0 độ C, nhưng thực tế không phải vậy. Độ không tuyệt đối là -273 độ C nếu chúng ta sử dụng độ C mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Nhiệt độ thấp nhất mà con người chúng ta có thể tiếp xúc chỉ là -60 hoặc -70 độ C, và ở trạng thái không tuyệt đối, mọi chuyển động nhiệt sẽ dừng lại.

Độ không tuyệt đối đáng sợ như thế nào? Nó có thực sự đóng băng ánh sáng?   

Như chúng ta đã biết, vào mùa đông, quá trình trao đổi chất trong cơ thể con người sẽ diễn ra chậm lại, điều này có liên quan đến nhiệt độ. Do đó, việc các nhà khoa học luôn thắc mắc liệu -273 độ C có thực sự tồn tại hay không. Cho đến nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã đạt đến trình độ nhất định, nhưng việc tìm hiểu và nghiên cứu độ không tuyệt đối vẫn đang trong giai đoạn nghi ngờ. Tuy nhiên, con người vẫn có những nghiên cứu và kết quả thống nhất về sự tồn tại của các sinh vật dưới độ không tuyệt đối và sự tồn tại của vật chất trong tự nhiên. Bạn phải biết rằng mỗi chất được cấu tạo bởi một phân tử, vì vậy các nguyên tử tồn tại trong phân tử là chuyển động vô tận. Nhưng khi nguyên tử ở dưới độ không tuyệt đối, nó chắc chắn sẽ đứng lên và không di chuyển.

Độ không tuyệt đối đáng sợ như thế nào? Nó có thực sự đóng băng ánh sáng?   

Hiện nay, con người vẫn có những nghiên cứu và kết quả thống nhất về sự tồn tại của các sinh vật dưới độ không tuyệt đối và sự tồn tại của vật chất trong tự nhiên. Ánh sáng truyền đi nhanh đến mức khi trời mưa, chúng ta sẽ nhìn thấy tia chớp đầu tiên và sau đó nghe thấy tiếng sấm. Nhưng ngay cả như vậy, khi đối mặt với độ không tuyệt đối, thứ có thể làm cho chuyển động sinh học đứng yên, nó chỉ có thể quay ngược trở lại và biến thành một hạt ánh sáng đứng yên khi đối mặt với độ không tuyệt đối. Do đó ta có thể dùng mô hình liên kết mức độ chuyển động của các hạt vi mô với nhiệt độ. Khi động năng của các hạt vi mô thấp bằng điểm thấp nhất của cơ học lượng tử, nó đạt đến độ không tuyệt đối.

Độ không tuyệt đối đáng sợ như thế nào? Nó có thực sự đóng băng ánh sáng?   

Trên thực tế, không chỉ ánh sáng mà bất kỳ loại vật chất nào cũng sẽ vượt qua nhận thức của chúng ta sau khi đạt đến độ không tuyệt đối. Bởi vì độ không tuyệt đối đại diện cho một trạng thái không còn xảy ra nữa, mật độ vật chất trở về không. Trong một thế giới không có mật độ và chuyển động, tất cả các quy luật vật lý ngừng hoạt động, và ngay cả các lực hấp dẫn phổ biến chi phối hoạt động của vũ trụ cũng biến mất. Theo cách hiểu thông thường của chúng ta, nhiệt độ thấp đại diện cho sự đóng băng, nhưng độ không tuyệt đối không chỉ mang đến sự đóng băng mà còn là sự thay đổi hoàn toàn về bản chất và trạng thái của vật chất. Ở trạng thái không tuyệt đối, thế giới sẽ trở nên vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. May mắn thay, độ không tuyệt đối là một giá trị cực đoan không bao giờ có thể đạt tới, và mọi thứ về độ không tuyệt đối chỉ có thể nằm trên lý thuyết.

>> Tại sao nhiệt độ không có giới hạn trên nhưng lại có giới hạn dưới là độ không tuyệt đối

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác