thumbnail - Doanh nghiệp nỗ lực đàm phán lùi thời hạn thanh toán trái phiếu đến hạn
Diệu Thúy
Hà Nội

Doanh nghiệp nỗ lực đàm phán lùi thời hạn thanh toán trái phiếu đến hạn

Những ngày này, khá nhiều doanh nghiệp có doanh số phát hành trái phiếu lớn đang rất tích cực gặp gỡ nhà đầu tư. Đó không phải là hứa hẹn những thương vụ mới mà là đàm phán lùi thời hạn thanh toán khi trái phiếu sắp đến hạn...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác