thumbnail - Dragon Capital: Lợi nhuận kỳ vọng đối với thị trường chứng khoán sẽ khó vượt trội trong môi trường lãi suất tăng
Diệu Thúy
Hà Nội

Dragon Capital: Lợi nhuận kỳ vọng đối với thị trường chứng khoán sẽ khó vượt trội trong môi trường lãi suất tăng

Lịch sử cho thấy nhà đầu tư thường mất mục tiêu đầu tư dài hạn bởi những biến động ngắn hạn và quay lại khi thị trường đã hồi phục hoặc đã rất nóng. Dragon Capital cho rằng, các nhà đầu tư vẫn nên kiên trì theo đuổi kế hoạch tài chính đã đặt ra.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác