thumbnail - Giá khởi điểm đấu giá biển số xe ôtô bao nhiêu? 20 triệu? 40 triệu?
Tuấn Anh
Hà Nội

Giá khởi điểm đấu giá biển số xe ôtô bao nhiêu? 20 triệu? 40 triệu?

Hiện nay Quốc hội đang thảo luận về dự thảo Nghị Quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.

Về giá khởi điểm, dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về giá khởi điểm của từng biển số trên cơ sở xác định con số cụ thể, áp dụng thống nhất, minh bạch trong tất cả trường hợp đấu giá.

Mức giá khởi điểm được quy định theo vùng, 40 triệu đồng được áp dụng ở Vùng 1 gồm Hà Nội và TP HCM; mức giá khởi điểm 20 triệu đồng áp dụng ở Vùng 2 là các địa phương còn lại.

Các đại biểu Quốc hội đang có những ý kiến khác nhau về mức giá khởi điểm đấu giá:

Đại biểu Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho rằng dự thảo Nghị quyết đưa ra mức giá tối thiểu, nhưng mức giá cần đưa lên cao hơn. Ông đề nghị dự thảo Nghị quyết chỉ quy định mức sàn của giá khởi điểm, còn lại giao Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định mức giá khởi điểm, bước giá. Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cho rằng với Hà Nội, bước giá phải 20, 40, 50 triệu đồng thì đấu giá mới nhanh, có thể 10 phút đã xong.

Giá khởi điểm đấu giá biển số xe ôtô bao nhiêu? 20 triệu? 40 triệu? 

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (đoàn Bắc Giang) đề xuất chỉ cần thống nhất 1 mức giá khởi điểm khi triển khai. 

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đề nghị thống nhất chọn 1 giá khởi điểm là 40 triệu đồng.

Tôi thấy việc đấu giá thì nên áp dụng như thông lệ chung xưa nay, bắt đầu từ giá khởi điểm, sau đó đấu giá ai trả cao nhất sẽ được mua thế thôi.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác