thumbnail - Giá sách giáo khoa mới cao đột biến nhưng 'tuổi thọ' bấp bênh
Gia Loc
Hà Nội

Giá sách giáo khoa mới cao đột biến nhưng 'tuổi thọ' bấp bênh

Việc vận hành xã hội hóa với nhiều bộ sách giáo khoa như cách làm hiện nay chưa thấy hiệu quả nổi trội, nhưng điều hiện hữu là người dân lại đang chịu gánh nặng về chi phí và bất ổn “tuổi thọ” của mỗi bộ sách.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác