thumbnail - Giá USD tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM đẩy mạnh kiểm tra các bàn thu đổi ngoại tệ
Lan đột biến
Hà Nội

Giá USD tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM đẩy mạnh kiểm tra các bàn thu đổi ngoại tệ

Mặc dù biên độ tỷ giá từ +/-3% lên +/-5% nhưng giá USD tại một số ngân hàng thương mại vẫn chạm trần biên độ trong ngày...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác