thumbnail - Giá xăng dầu mới nhất sau điều chỉnh từ ngày 11/5
Cường bếu
Hà Nội

Giá xăng dầu mới nhất sau điều chỉnh từ ngày 11/5

Mỗi lít xăng E5RON92 tăng 1.491 đồng và xăng RON95 tăng 1.554 đồng/lít. Giá các loại dầu tăng từ 1.120 – 1.340 đồng/lít.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác