thumbnail - Hệ điều hành (Operating System)

Hệ điều hành (Operating System)

Hệ điều hành là nền tảng cơ bản của tất cả các chương trình ứng dụng khác. Hệ điều hành là trung gian giữa người dùng và phần cứng.

Hệ điều hành kiểm soát và điều phối việc sử dụng phần cứng giữa các chương trình ứng dụng. Các dịch vụ chính của hệ điều hành là:

- Quản lý bộ nhớ

- Quyền truy cập đĩa

- Tạo giao diện người dùng

- Quản lý các chương trình khác nhau hoạt động song song

Tương tự như vậy, nó kiểm soát và quản lý hoạt động của phần cứng

Hệ điều hành (Operating System) 

Các ứng dụng của hệ điều hành

Sau đây là các ứng dụng chính của hệ điều hành:

- Hệ điều hành chịu trách nhiệm về việc hình thành và xóa các tệp và thư mục.

- Hệ điều hành quản lý quá trình xóa, tạm ngừng, tiếp tục và đồng bộ hóa.

- Hệ điều hành quản lý không gian bộ nhớ bằng cách cấp phát và hủy cấp phát.

- Hệ điều hành lưu trữ, tổ chức, đặt tên và bảo vệ các tệp hiện có.

Hơn nữa, hệ điều hành quản lý tất cả các thành phần và thiết bị của hệ thống máy tính bao gồm modem, máy in, máy vẽ...

Trong trường hợp nếu thiết bị nào bị lỗi, hệ điều hành sẽ phát hiện và thông báo.

Hệ điều hành bảo vệ khỏi bị phá hủy cũng như không bị sử dụng trái phép.

Hệ điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho giao diện với người dùng và phần cứng.

Các loại hệ điều hành

Sau đây là các loại hệ điều hành chính:

- Hệ điều hành đĩa (MS-DOS)

- Hệ điều hành Windows

- Hệ điều hành Unix

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận chi tiết về từng hệ điều hành.

Hệ điều hành đĩa MS-DOS

MS-DOS là một trong những hệ điều hành lâu đời nhất và được sử dụng rộng rãi. DOS là một tập hợp các chương trình máy tính, chức năng chính là quản lý tập tin, phân bổ tài nguyên hệ thống, cung cấp các tính năng cần thiết để điều khiển các thiết bị phần cứng.

Các lệnh DOS có thể được nhập bằng cả chữ hoa hoặc chữ thường.

Các tính năng của DOS

Sau đây là các tính năng quan trọng của DOS:

- Nó là một hệ thống người dùng duy nhất.

- Nó điều khiển chương trình.

- Nó quản lý các tập tin (máy tính).

- Nó quản lý hệ thống đầu vào và đầu ra.

- Nó quản lý bộ nhớ (máy tính).

- Nó cung cấp các phương tiện xử lý lệnh.

- Nó hoạt động với Assembler.

Các loại lệnh DOS

Sau đây là các loại DOS Command chính:

- Lệnh nội bộ - Các lệnh như DEL, COPY, TYPE, v.v. là các lệnh bên trong vẫn được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính.

- Lệnh bên ngoài - Các lệnh như FORMAT, DISKCOPY, v.v. là các lệnh bên ngoài và vẫn được lưu trữ trên đĩa.

Hệ điều hành Windows

Hệ điều hành Windows là phần mở rộng của hệ điều hành đĩa.

Nó là hệ điều hành phổ biến nhất và đơn giản nhất; nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ người nào có thể đọc và hiểu tiếng Anh cơ bản, vì nó không yêu cầu bất kỳ đào tạo đặc biệt nào.

Tuy nhiên, Hệ điều hành Windows yêu cầu DOS để chạy các chương trình ứng dụng khác nhau ban đầu. Vì lý do này, DOS nên được cài đặt vào bộ nhớ và sau đó Windows có thể được thực thi.

Các thành phần của HĐH Windows

Sau đây là yếu tố quan trọng của Hệ điều hành Windows (WOS):

- Giao diện đồ họa người dùng

- Biểu tượng (hình ảnh, tài liệu, biểu tượng ứng dụng, chương trình, v.v.)

- Thanh tác vụ

- Nút bắt đầu

- Windows Explorer

- Chuột

- Khả năng tương thích phần cứng

- Khả năng tương thích phần mềm

- Trợ giúp...

Các phiên bản của hệ điều hành Windows

Sau đây là các phiên bản khác nhau của Hệ điều hành Windows:

Phiên bản

Năm

Phiên bản

Year

Window 1.01

1985

Windows XP Professional x64

2005

Windows NT 3.1

1993

Windows Vista

2007

Windows 95

1995

Windows 7

2009

Windows 98

1998

Windows 8

2012

Windows 2000

2000

Windows 10

2015

Windows ME

2000

Windows Server 2016

2016

Windows XP

2001

 


Hệ điều hành Unix

Hệ điều hành Unix là hệ điều hành được phát triển sớm nhất vào những năm 1970. Chúng ta hãy xem xét các điểm sau liên quan đến Hệ điều hành Unix.

- Nó là một hệ điều hành có các tính năng đa nhiệm.

- Nó có hệ điều hành máy tính đa người dùng.

- Nó chạy thực tế trên mọi loại phần cứng và cung cấp kích thích cho phong trào mã nguồn mở.

- Nó có chức năng so sánh phức tạp và do đó người dùng chưa được đào tạo không thể sử dụng nó; chỉ người đã qua đào tạo mới có thể sử dụng hệ thống này.

- Một nhược điểm khác của hệ thống này là nó không đưa ra thông báo hoặc cảnh báo về hậu quả của hành động của người dùng (cho dù hành động của người dùng là đúng hay sai).

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác