thumbnail - Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới bắt đầu vận hành từ tháng 8
Lê Hạnh
Hà Nội

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới bắt đầu vận hành từ tháng 8

Chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu cần chuyển đổi tài khoản sang hệ thống mới này trong tháng 7/2022. Từ ngày 1/8 trở đi, các bên mời thầu, nhà thầu đã đăng ký nhưng chưa được phê duyệt trên hệ thống hiện tại sẽ phải thực hiện đăng ký lại trên hệ thống mới để được kiểm tra hồ sơ đăng ký và phê duyệt.

Hệ thống mới được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ” theo hình thức đối tác công tư (PPP). Bộ KH&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo và phối hợp với nhà đầu tư là Công ty Hệ thống thông tin FPT và doanh nghiệp dự án là Công ty Đầu tư và Phát triển hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới bắt đầu vận hành từ tháng 8 

Được thiết kế, phát triển với 11 phân hệ thành phần, hệ thống mới hướng tới quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công, đấu thầu điện tử từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quản lý quá trình thực hiện hợp đồng và kết nối với Kho bạc Nhà nước để nhận và quản lý kết quả thực hiện giải ngân.

Sẵn sàng trước giai đoạn vận hành hệ thống mới, Bộ KH&ĐT đã có thông báo tới các bên mời thầu, nhà thầu và cơ sở đào tạo về việc chuyển đổi tài khoản đăng ký từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới kể từ ngày 1/7.

Công tác chuyển đổi dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng, đảm bảo chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch thông tin tài khoản, gộp các tài khoản trùng lặp trên hệ thống hiện tại.

Việc chuyển đổi tài khoản sẽ dành cho 3 nhóm đối tượng chính, bao gồm: Bên mời thầu, cần chuyển đổi thông tin tài khoản, thông tin đấu thầu và thông tin về lựa chọn nhà đầu tư; nhà thầu, thực hiện chuyển đổi thông tin về tài khoản, thông tin các khoản nợ chi phí nhà thầu, thông tin về hồ sơ năng lực kinh nghiệm; các cơ sở đào tạo, cần chuyển đổi cơ sở đào tạo và danh sách học viên của cơ sở đào tạo sang hệ thống mới.

Nguồn: ICTnews

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác