thumbnail - Hình ảnh Hà Nội dưới cái rét đậm 8 độ C

Hình ảnh Hà Nội dưới cái rét đậm 8 độ C

Áo mưa, áo phao, thậm chí là mang theo máy sưởi bên cạnh, người lao động tại Hà Nội đang xoay xở trước đợt rét đậm 8 độ c.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác