thumbnail - Hơn 62.000 doanh nghiệp dùng miễn phí nền tảng chuyển đổi số
Quốc Cường
Hà Nội

Hơn 62.000 doanh nghiệp dùng miễn phí nền tảng chuyển đổi số

Tính đến hết tháng 9, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx) của Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp cận được khoảng 490.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 61% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, đạt mức tăng trưởng trung bình 20% mỗi tháng.

Trong đó, hơn 62.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn sử dụng nền tảng trong chương trình SMEdx, tăng trung bình 15% hàng tháng.

Sau đại dịch, hầu hết doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều nhận thức được rằng chuyển đổi số là xu hướng không thể đảo ngược để doanh nghiệp thích ứng và vượt qua khó khăn của đại dịch.

Do đó, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với nền tảng SMEdx tăng mạnh, từ 190.000 doanh nghiệp vào tháng 4 lên mức hơn 490.000 doanh nghiệp vào tháng 9, tăng 250%. Số lượng này cũng tăng mạnh từ 380.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận SMEdx trong tháng 8.

Trong số 9 nhóm nền tảng xuất sắc của chương trình SMEdx, nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp được các doanh nghiệp triển khai sử dụng nhiều (chiếm tỷ lệ 39,8%). Tiếp đến là nền tảng nhân sự, tổ chức (17%), nền tảng du lịch, khách sạn (16%), nền tảng hạ tầng công nghệ (14%), nền tảng kế toán tài chính (10%), nền tảng quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng (1,2%), nền tảng giáo dục trực tuyến (0,7%), nền tảng vận tải, logistic (0,5%), nền tảng an toàn, an ninh mạng (0,3%) và nền tảng mạng xã hội (0,1%).

Để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số, SMEdx cam kết cung cấp từ 3-6 tháng miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô dưới 50 người. Các doanh nghiệp này sử dụng nền tảng số, không cần đầu tư vận hành, trả tiền theo “thuê bao” hàng tháng.

Tính đến hết tháng 9, tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng của SMEdx đạt trên 62.000, chiếm 13% tổng số tiếp cận chương trình, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng khoảng 15%.

Tính đến hết tháng 9, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa vừa sử dụng nền tảng SMEdx có sự chênh lệch lớn giữa các tỉnh, thành phố. Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng SMEdx cao như Hà Nội (34%), TP.HCM (32,7%), Đà Nẵng (11,5%), Cà Mau (7,5%), Bình Dương (2,5%). Một số địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thấp như Điện Biên, Hòa Bình, Tây Ninh, Hậu Giang. Chỉ số ít doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng SMEdx.

Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này là nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số, cơ hội tiếp cận với thông tin, các chính sách cũng như công nghệ chuyển đổi số.

Ngoài ra, nhiều địa phương cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Ví dụ Hà Nội dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hơn 315 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố chi hơn 195 tỷ đồng, còn lại doanh nghiệp đóng góp và huy động từ các nguồn khác gần 120 tỷ đồng.

Trong khi đó, các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn gặp nhiều trở ngại trong công tác hỗ trợ chuyển đổi số, tiếp cận các nền tảng số để phát triển doanh nghiệp, trong đó chủ yếu vẫn là về nhận thức và năng lực của doanh nghiệp.

Sự hạn chế của doanh nghiệp xuất phát từ việc không chắc chắn về lợi nhuận đầu tư công nghệ, năng lực sử dụng công nghệ trong nội bộ còn yếu, tài chính hạn hẹp và khó khăn trong thay đổi mô hình vận hành.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác