thumbnail - Hướng dẫn xét thi đua năm học 2021-2022 và năm 2022-2023, giáo viên nên biết
Diệu Thúy
Hà Nội

Hướng dẫn xét thi đua năm học 2021-2022 và năm 2022-2023, giáo viên nên biết

GDVN- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ không quy định khống chế tỷ lệ đạt danh hiệu lao động tiên tiến tại đơn vị.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác