thumbnail - Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần năm ngoái
Lan đột biến
Hà Nội

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần năm ngoái

7 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác