thumbnail - Không phải Hoàn Kiếm, đây mới là quận thu ngân sách lớn nhất Hà Nội năm 2021
Trường Sơn
Hà Nội

Không phải Hoàn Kiếm, đây mới là quận thu ngân sách lớn nhất Hà Nội năm 2021

Thành phố Hà Nội hiện nay đang có tổng cộng 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Năm 2021, tổng số thu ngân sách trên địa bàn 12 quận đạt hơn 95.000 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác