thumbnail - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sẽ là đầu mối giao thương trong khu vực ASEAN
Minh DucTRan
Hà Nội

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sẽ là đầu mối giao thương trong khu vực ASEAN

Tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác