thumbnail - Lạm phát, tín dụng và tỷ giá
Fun Fun
Hà Nội

Lạm phát, tín dụng và tỷ giá

Trong bối cảnh cả thế giới tập trung vào chống lạm phát (hệ quả của việc bơm tiền kích thích kinh tế trong điều kiện các hoạt động kinh tế không hoặc ít hoạt động như bình thường), phần lớn các Ngân hàng Trung ương trên thế giới đã thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác