thumbnail - Lãnh đạo 5 tỉnh phân trần về tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Lãnh đạo 5 tỉnh phân trần về tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại 5 tỉnh thuộc Tổ công tác số 6 mới đạt 19% kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài chính đang sốt sắng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác