thumbnail - Lên Núi Cấm, nhấm tuyệt đỉnh rau rừng
Quân Mạnh
Hà Nội

Lên Núi Cấm, nhấm tuyệt đỉnh rau rừng

TTO - Khi lên được “nóc nhà miền Tây” rồi, thế nào cũng phải tiếc hùi hụi bởi bụng dạ không đủ lớn để chứa hết một thế giới rau rừng đang mùa xanh phát tiết.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác