thumbnail - Linh dương đầu bò nhảy từ vách đá dốc để vượt sông
Trường Sơn
Hà Nội

Linh dương đầu bò nhảy từ vách đá dốc để vượt sông

Đàn linh dương đầu bò chen chúc thi nhau nhảy từ vách đá dốc đứng xuống bờ sông để tìm đồng cỏ mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác