thumbnail - ‘Ma trận’ chương trình ở các trường quốc tế
Quân Mạnh
Hà Nội

‘Ma trận’ chương trình ở các trường quốc tế

TTO - Nhiều loại, nhiều kiểu, nhiều hình thức, các trường quốc tế đang hoạt động tại TP.HCM cung cấp vô số chương trình ‘Tây’, ‘Ta’, hoặc ‘Tây - Ta’ kết hợp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác