thumbnail - Môn Lịch sử có thể sẽ không được tự chọn. Việc sửa sách giáo khoa mới đau đầu!
TRANGGG Kiều
Hà Nội

Môn Lịch sử có thể sẽ không được tự chọn. Việc sửa sách giáo khoa mới đau đầu!

Sáng 22/5, tại phiên họp toàn thể lần thứ 3, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu và quy định môn học lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục nêu 3 lý do sau đây:

Thứ nhất, lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Thứ hai, xét về tâm sinh lý lứa tuổi, học sinh trung học phổ thông (từ 15 đến 17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Đây cũng là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống quan điểm về tự nhiên, về xã hội, về các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người. Xét về khoa học giáo dục, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu học sinh không lựa chọn môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông (số lượng có thể lên tới 50% học sinh), các em sẽ không được tiếp cận với những kiến thức rất quan trọng, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này.

Thứ ba, ở nhiều nước trên thế giới, môn lịch sử trong chương trình trung học phổ thông luôn là môn học bắt buộc.

Như vậy, khả năng cao môn Lịch sử sẽ trở thành môn học bắt buộc từ lớp 10 theo chương trình mới 2018 đã được Quốc hội thông qua.

Môn Lịch sử có thể sẽ không được tự chọn. Việc sửa sách giáo khoa mới đau đầu! 

Trích bài báo Lao Động ngày 22/5/2022

Tuy nhiên, kéo theo đó là vấn đề xử lý khá phức tạp: đó là phải thiết kế, sắp xếp lại toàn bộ nội dung chương trình học, bắt đầu từ lớp 10 năm nay.

Môn Lịch sử có thể sẽ không được tự chọn. Việc sửa sách giáo khoa mới đau đầu! 

Đây là tít bài trên báo Thanh Niên hôm nay, trích dẫn ý kiến Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy. Bà Thúy cho rằng việc xây dựng chương trình học đã được chuẩn bị nhiều năm, dự thảo đã lấy ý kiến từ cấp thấp đến cao và được sự đồng thuận của các cơ quan, ban ngành mới được ban hành.

Môn Lịch sử có thể sẽ không được tự chọn. Việc sửa sách giáo khoa mới đau đầu! 

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy

Môn Lịch sử có thể sẽ không được tự chọn. Việc sửa sách giáo khoa mới đau đầu! 

Quan điểm của bà Thúy được báo Thanh niên tường thuật lại.

Phải mất hơn 4 năm mới xây dựng được chương trình học mới. Nay nếu môn Lịch sử phải chuyển thành môn học bắt buộc chắc chắn sẽ cần thời gian để cải tổ lại chương trình - vì nó ảnh hưởng đến thời lượng, nội dung của tất cả các môn học khác. Vì vậy, trường hợp môn Lịch sử là môn học bắt buộc thì theo tôi sẽ có hai kịch bản xảy ra:

1, Tiếp tục cho học chương trình cũ, chưa áp dụng chương trình mới từ lớp 10 năm nay. Như vậy, có thể làm lãng phí một lượng lớn sách giáo khoa đã in và công sức đào tạo, tập huấn giáo viên trong cả nước.

2, Vẫn cho học chương trình mới, cải tiến dần dần. Trường hợp này buộc Bộ GDvàĐT phải bảo vệ quan điểm của chương trình giáo dục mới về môn Lịch sử, để dư luận hiểu rõ đưa môn Lịch sử thành môn học lựa chọn không phải là việc loại bỏ hoàn toàn môn Lịch sử khỏi chương trình giáo dục THPT.

Cuối cùng, đúng như đại biểu Quốc hội Kim Thúy nói, phải có người có trách nhiệm về vấn đề này. Bộ GD&ĐT là người đứng mũi chịu sào đầu tiên, nhưng chương trình giáo dục mới đã được Bộ công khai từ năm 2018, trước đó lấy ý kiến nhân dân và các cơ quan, ban ngành. 

Môn Lịch sử có thể sẽ không được tự chọn. Việc sửa sách giáo khoa mới đau đầu! 

Năm 2014 Quốc hội thông qua Nghị quyết đổi mới sách giáo khoa phổ thông.

Môn Lịch sử có thể sẽ không được tự chọn. Việc sửa sách giáo khoa mới đau đầu! 

Năm 2018, Bộ GD&ĐT công bố toàn bộ nội dung chương trình tổng thể, và các môn học trong chương trình sách giáo khoa mới.

Quả thực, tôi cũng cảm thấy mình thiếu trách nhiệm vì khi viết bài này, tôi mới đọc đến tài liệu chi tiết của Bộ GD&ĐT.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác