thumbnail - Một doanh nghiệp bất động sản quyết định mua lại 300 tỷ trái phiếu trước hạn
Thanh Bình
Hà Nội

Một doanh nghiệp bất động sản quyết định mua lại 300 tỷ trái phiếu trước hạn

Công ty dự kiến dùng nguồn tiền hoạt động kinh doanh để mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu, thực hiện ngay trong quý 4 này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác