thumbnail - Mỹ nhân 'Vô gian đạo' được khen dung nhan tuổi 50
Duy Tân
Hà Nội

Mỹ nhân 'Vô gian đạo' được khen dung nhan tuổi 50

Trần Tuệ Lâm, đóng "Vô gian đạo" cùng Lương Triều Vỹ, được các tạp chí thời trang khen sắc vóc tuổi 50. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác