thumbnail - Nâng cấp về màn hình trên iPhone 14 Pro
Liên Hương
Hà Nội

Nâng cấp về màn hình trên iPhone 14 Pro

Do sở hữu thiết kế lỗ khuyết mới, kích thước hiển thị trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có thể lớn hơn bản tiền nhiệm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác