thumbnail - Nga tiếp tục phản ứng cứng rắn với 'các quốc gia không thân thiện'
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nga tiếp tục phản ứng cứng rắn với 'các quốc gia không thân thiện'

Các chủ nợ đến từ "quốc gia không thân thiện" bị hạn chế quyền tiếp cận lợi nhuận của các công ty Nga.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác