thumbnail - Nghề vá nồi ở miền Tây
Quốc Cường
Hà Nội

Nghề vá nồi ở miền Tây

Hàng ngày, ông Trương Văn Hoàng chạy xe hàng chục km từ An Giang lên Đồng Tháp để sửa nồi, lu… cũ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác