thumbnail - Nginx là gì?
Thu Anh Châu
Hà Nội

Nginx là gì?

Thỉnh thoảng khi truy cập trang web bạn nhận được kết quả trang báo lỗi không truy cập được và có chữ "nginx". Bạn có băn khoăn "nginx" là gì không?

Dưới đây là tổng hợp một số thông tin cơ bản về phần mềm này.

NGINX là phần mềm mã nguồn mở để phục vụ web, đảo ngược ủy quyền, lưu vào bộ nhớ đệm, cân bằng tải, phát trực tuyến phương tiện và hơn thế nữa. Ban đầu, nó là một máy chủ web được thiết kế để có hiệu suất và độ ổn định tối đa.

Nginx là gì? 

Nginx được xây dựng để cung cấp mức sử dụng bộ nhớ thấp và tính đồng thời cao. Thay vì tạo các quy trình mới cho mỗi yêu cầu web, Nginx sử dụng phương pháp tiếp cận theo hướng sự kiện, không đồng bộ, nơi các yêu cầu được xử lý trong một luồng duy nhất. Với Nginx, một quy trình chính có thể kiểm soát nhiều quy trình của nhân viên.

Nginx là gì? 

Nginx đã trở nên phổ biến kể từ khi phát hành do sử dụng tài nguyên ít và khả năng mở rộng quy mô dễ dàng trên phần cứng tối thiểu. Nginx vượt trội trong việc phục vụ nội dung tĩnh một cách nhanh chóng và được thiết kế để chuyển các yêu cầu động sang phần mềm khác phù hợp hơn cho các mục đích đó.

Hiện có rất nhiều website sử dụng Nginx, trong đó phải kể đến:

  • Uber.
  • Airbnb.
  • Pinterest.
  • Instagram.
  • Spotify.
  • Shopify.
  • Udemy.
  • Slack

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác