thumbnail - Người dân ngại đẻ, Trung Quốc thi hành chính sách khuyến sinh chưa từng có
Minh DucTRan
Hà Nội

Người dân ngại đẻ, Trung Quốc thi hành chính sách khuyến sinh chưa từng có

Chính sách khuyến sinh mới của tỉnh Quảng Đông cho phép mọi trẻ em đều được đăng ký khai sinh dù là con ngoài giá thú.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác