thumbnail - Người làm kiểm tra, giám sát nếu không có bản lĩnh sẽ nhận quà đút lót rồi cho qua
Quốc Cường
Hà Nội

Người làm kiểm tra, giám sát nếu không có bản lĩnh sẽ nhận quà đút lót rồi cho qua

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thì những biểu hiện tiêu cực sẽ không có chỗ để manh nha, phát triển; những biểu hiện suy thoái của cán bộ các cấp cũng được ngăn chặn kịp thời.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác