thumbnail - Nhân viên y tế "dứt áo" bệnh viện công
Lan đột biến
Hà Nội

Nhân viên y tế "dứt áo" bệnh viện công

Việc nhiều, thu nhập thấp đã khiến gần 9.400 viên chức y tế dứt áo ra đi tìm cơ hội mới để phát triển bản thân, ổn định cuộc sống
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác