thumbnail - Những 'vua cờ' thực sự
Fun Fun
Hà Nội

Những 'vua cờ' thực sự

Lần cuối cùng một đại kiện tướng cờ vua có cơ hội đánh bại máy tính là 25 năm trước. Sau đó là cuộc chơi không cân sức.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác