thumbnail - Núi rác công nghệ của thế giới
Duy Tân
Hà Nội

Núi rác công nghệ của thế giới

Chạy theo công nghệ, người dùng có thói quen mua điện thoại mới chỉ sau vài năm sử dụng. Điều này sinh ra những núi rác thải điện tử.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác