thumbnail - Ông lớn CEO Group lãi lớn song dòng tiền âm
Liên Hương
Hà Nội

Ông lớn CEO Group lãi lớn song dòng tiền âm

CEO Group lãi ròng 25 tỷ đồng quý đầu năm nhưng dòng tiền kinh doanh âm gần 57 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác