thumbnail - Phó thủ tướng Hồ Xuân Hoa không có tên trong Bộ Chính trị Trung Quốc
Duy Tân
Hà Nội

Phó thủ tướng Hồ Xuân Hoa không có tên trong Bộ Chính trị Trung Quốc

Từng là cái tên nhận được sự chú ý, ông Hồ Xuân Hoa không được bầu lại vào Bộ Chính trị Trung Quốc sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác