thumbnail - Quá hạn đóng phí đường bộ bị phạt như nào?
Thế Nam
Hà Nội

Quá hạn đóng phí đường bộ bị phạt như nào?

Nhiều người sở hữu ô tô thường gặp tình trạng quên không đóng phí đường bộ. Điều này khiến cho chủ xe nguy cơ bị phạt khi đăng kiểm ô tô.

Phí đường bộ là gì?

Quá hạn đóng phí đường bộ bị phạt như nào? 

Theo khái niệm mới nhất, phí đường bộ (còn gọi là phí bảo trì đường bộ hay phí sử dụng đường bộ) là một loại phí mà chủ phương tiện giao thông phải nộp nhằm mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ để phục vụ cho các phương tiện.

Người dân cần phân biệt rõ, phí bảo trì đường bộ khác với phí cầu đường. Theo đó, phí cầu đường là loại phí để bù lại cho chi phí làm đường, được thu trực tiếp tại các Trạm thu phí BOT.

Quá hạn đóng phí đường bộ có bị phạt không?

Quá hạn đóng phí đường bộ, chủ phương tiện không bị phạy, nhưng sẽ bị truy thu. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nếu không nộp, đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí bảo trì đường bộ chưa nộp trước đó.

Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 70/2021 quy định, trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí sử dụng đường bộ của các chu kỳ đăng kiểm trước theo thời hạn quy định thì ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện còn phải nộp số phí chưa nộp của chu kỳ trước. Trường hợp chu kỳ đăng kiểm có thời gian trước ngày 1 tháng 1 năm 2013 thì thời điểm xác định phí tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí phải nộp của chu kỳ trước, số phí phải nộp bằng mức thu phí của 1 tháng nhân với thời gian nộp chậm.

Hơn nữa, Thông tư số 70/2021/TT-BTC cũng quy định về việc miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các phương tiện, bao gồm: Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe chuyên dung phục vụ quốc phòng, xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác