thumbnail - Shopee, Lazada, Tiki, Sendo: Sàn nào là số 1?
Quốc Cường
Hà Nội

Shopee, Lazada, Tiki, Sendo: Sàn nào là số 1?

Miếng bánh thị phần thương mại điện tử ở Việt Nam được coi là chia xong nếu không có thêm đối thủ khác gia nhập.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác