thumbnail - TelePrEP: Bắc cầu thuận tiện cho khách hàng, góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỷ
Quốc Cường
Hà Nội

TelePrEP: Bắc cầu thuận tiện cho khách hàng, góp phần đẩy lùi căn bệnh thế kỷ

SKĐS - TelePrEP là chữ viết tắt của dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV từ xa. Với dịch vụ này, khách hàng không cần tới trực tiếp phòng khám.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác