thumbnail - Thiên tài Newton làm đại biểu quốc hội 1 năm và nói mỗi một câu. Đó là câu gì?
Nga Nguyễn
Hà Nội

Thiên tài Newton làm đại biểu quốc hội 1 năm và nói mỗi một câu. Đó là câu gì?

Nhà khoa học Isaac Newton từng là thành viên Quốc hội Anh và từng là người đứng đầu xưởng đúc tiền Hoàng gia.

Nghề nghiệp của Isaac Newton (1643-1727) là nhà triết học, nhà toán học, nhà thiên văn học và nhà vật lý học. Ông cũng là đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, đóng góp của ông với vai trò này rất hiếm hoi, hầu như không có ghi nhận được gì.

Thiên tài Newton làm đại biểu quốc hội 1 năm và nói mỗi một câu. Đó là câu gì? 

Từ năm 1689 đến năm 1690, Newton là thành viên Quốc hội Anh, đại diện cho Đại học Cambridge. Trong thời gian này, cơ quan lập pháp đã ban hành Tuyên ngôn Nhân quyền, trong đó hạn chế quyền lực của chế độ quân chủ và đặt ra các quyền của Nghị viện cùng với một số quyền cá nhân.

Tuy nhiên, những đóng góp của Newton cho Nghị viện rất hạn chế. Ông được cho là chỉ nói một lần và không liên quan gì đến chính sách. Đó là khi ông yêu cầu một người mở cửa đóng cửa sổ vì trời lạnh. Khi ở London, Newton đã làm quen với một số người có ảnh hưởng, từ Vua William III đến triết gia John Locke. 

Thiên tài Newton làm đại biểu quốc hội 1 năm và nói mỗi một câu. Đó là câu gì? 

Newton phục vụ một nhiệm kỳ ngắn thứ hai trong Quốc hội, từ 1701 đến 1702, và một lần nữa dường như cũng chẳng đóng góp gì đáng kể.

>> Các phát minh/ phát hiện nổi tiếng nhất của Newton đã thay đổi thế giới của chúng ta

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác