thumbnail - Tổng Bí thư: Kiên quyết đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng
Minh DucTRan
Hà Nội

Tổng Bí thư: Kiên quyết đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thường xuyên rà soát, kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác