thumbnail - Top 10 địa phương có điểm trung bình Khoa học xã hội cao nhất
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Top 10 địa phương có điểm trung bình Khoa học xã hội cao nhất

Vĩnh Phúc dẫn đầu điểm trung bình môn Lịch sử, Giáo dục công dân trong khi Hà Giang "đội sổ" cả ba môn thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác